Jera jest grą pomiędzy pionowymi i poziomymi elementami. Jera to materialna , zindustrializowana rzeźba.Siła projektu tkwi w grubych blatach, łączeniu powierzchni oraz pionowym i poziomym nawisom.

Załączniki

KATALOG